Author Archives: Administrator Site

Online Dating in the Modern Era

The world of online dating has revolutionized the way people connect and find love. With the advent of technology, individuals no longer need to rely solely on traditional methods of meeting potential partners.

Benefits of Online Dating

  • Convenience: Users can access profiles from the comfort of their homes.
  • Variety: Platforms offer a vast pool of potential matches from different backgrounds and interests.
  • Customizable: Advanced algorithms help match users based on compatibility and preferences.

Challenges Faced

  1. Dealing with inauthentic profiles and scammers.
  2. Overcoming the fear of the unknown when meeting someone for the first time.
  3. Navigating through the overwhelming amount of options.

In conclusion, while online dating presents certain challenges, the benefits it offers in terms of convenience, variety, and personalization are unmatched. As with all things, it’s essential to approach it with caution and an open mind.

Anunt angajare GPP6 Roman

ANUNȚ

 În data de 25.09.2023, intervalul orar 9.00-13.00, va avea loc concursul pentru ocuparea posturilor didactice devenite vacante pe parcursul anului școlar 2023-2024, conform art.104, alin.4 din Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, aprobată prin OME_6218/09.11.2022, în cadrul Colegiului Tehnic ” Petru Poni”

Educator/ învățamânt preșcolar- 25 ore

Depunerea dosarelor  se face în perioada 18.09.2023-19.09.2023 la secretariatul unității.

In atenția candidaților înscriși la concursul de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate, sesiunea 2023

In atenția candidaților înscriși la concursul de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate, sesiunea 2023
In conformitate cu prevederile OUG nr. 56 din 11 Iunie 2023, inspecțiile speciale la clasa/probele practice/ orale, nu se mai susțin.
Concursul pentru angajarea personalului didactic de predare cu contract individual de muncă în sesiunea 2023 constă într-o probă scrisă pe baza programelor specifice aprobate de Ministerul Educației.

CSE CTPPR

Fii vocea colegilor tăi! Hai și tu în CȘE CTPPR✌️ 📌

Cele 4 posturi vacante în Consiliul Școlar al Elevilor din acest an sunt:

1️⃣ Președinte;

2️⃣ Vicepreședinte;

3️⃣ Secretar

4️⃣ Avocatul Elevului

💬 Așteptăm să accepți provocarea noastră până pe 29 septembrie.

⚠️Aici ai un link cu ce trebuie să conțină dosarul de candidatură. Ele se depun la doamna profesoara Dumitrașcu Simona https://docs.google.com/document/d/1ECijAfqHTYOXBT1oZNEpCygSbkLdQdfQ/edit?usp=sharing&ouid=103004820597567731190&rtpof=true&sd=true

🤔 Pentru a putea înțelege mai bine ce înseamnă Consiliul Elevilor, găsești aici trei ghiduri informative: https://consiliulelevilor.ro/documente/#1555689677459-5afc395a-e90b

Festivitatea de deschidere a noului an școlar

In atenția elevilor si a cadrelor didactice!

Va anunțam ca festivitatea de deschidere a noului an școlar va avea loc luni 13 Septembrie 2021 începând cu ora 10, pe terenul de sport din corpul B. Va dorim un an școlar plin de realizări !

Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.597/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat

Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.597/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat

Ordinul pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

Ordinul pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

Repere metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a IX-a în anul școlar 2021 – 2022

Repere metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a IX-a în anul școlar 2021 – 2022

Brosura vaccinare anti COVID

Brosura vaccinare anti COVID online

Reguli de respectat in contextul revenirii la cursuri