Daniela - Cătălina 
CAPRARU

DIRECTOR

Studii de bază:  

Academia de Studii Economice din București
Facultatea: Finanțe, Bănci și Contabilitate
Specializarea: Contabilitate și Informatică de Gestiune

Grad didactic I

Vechime în învățământ: 25 ani

Disciplina predată: DT Economic

Unitatea la care este titular: Colegiul Tehnic "Danubiana" Roman

Irina - Cătălina
GRAMA

DIRECTOR ADJUNCT

Studii de bază:  

Universitatea Alexandru Ion Cuza din Iași
Facultatea: Biologie
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj
Facultatea de litere
Master: Management educațional

Grad didcatic I

Vechime în învățământ: 19 ani

Disciplina predată: Limba Engleză

Unitatea la care este titular: Colegiul Tehnic "Petru Poni" Roman