PROGRAMUL MONDIAL ECO-SCHOOLS LA COLEGIUL TEHNIC PETRU PONI  ROMAN

      Începând din 30.XI 2013 colegiul nostru s-a alăturat unităţilor şcolare de pe tot globul care implementează Programul internaţional Eco-Schools.

      Eco-Schools este un program pentru managementul mediului şi certificarea şcolilor care-l implementează, coordonat la nivel internaţional de Fundaţia de Educaţie pentru Mediul Inconjurător (FEE), ce reuneşte 81 de organizaţii din 68 de ţări, care acţionează la nivel naţional în domeniul educaţiei pentru o dezvoltare durabilă. Dintre acestea, în anul 2014, 58 de ţări au implementat Programul mondial ECO-SCHOOLS.Pe plan mondial, Programul este susţinut de Uniunea Europeană, UNESCO şi UNEP (Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu

     Programul Eco-Şcoala a debutat pe mapamond  ca o necesitate a implicării tinerilor în  găsirea de soluţii la provocările impuse de dezvoltarea durabilă la nivel local.

    În România, Programul Eco-Școala a debutat în anul 1999 cu doar 5 şcoli pilot, ajungându-se  la finele anului școlar 2014/2015 la  un număr de 312 unități școlare să fie active, sub coordonarea Centrului Carpato-Danubian de Geoecologie, în calitate de membru cu drepturi depline al FEE.

    Implementarea programului are ca obiectiv sprijinirea evoluţiei elevilor în  conştientizarea privind problemele de mediu, în cadrul şcolii şi la nivelul comunităţii locale.  Pentru primul an de activitate,  2014  am ales tema Managementul deșeurilor,  iar pentru anul  2015 “Apa – dimensiunea ecologică fundamentală a existenţei”,  teme dintre cele 12 impuse de coordonarea internaţională.  Am continuat și în anul 2016 cu “ Natura și biodiversitatea”.

   În acest demers s-au avut drept obiective: implicarea elevilor în procesul de luare a deciziilor şi crearea posibilităţilor de a acţiona la orice nivel, implicarea activă a întregului corp didactic al unităţii şcolare, dorinţa de a începe şi continua o acţiune cu rezultate pe termen lung.

  Acțiunile colectivului colegiului nostru au avut un impact pozitiv asupra form[rii atitudinilor şi a unei conștiințe ecologice, atât în rândul elevilor, părinților dar și a celor din jurul nostru.

  Ne-am implicat cu entuziasm în desfășurarea unor activități de ecologizare a spațiului școlar, plantare de puieți de salcâm și flori,  colectare de deșeuri de hârtie, plastic dar și electrice, confecționare de produse ornamentale din deșeuri reciclabile, am marcat prin simpozioane, dezbateri teme din calendarul ecologic, am făcut echipă cu Ocolul Silvic Horia, Agenția Națională de Protecția Mediului Neamț, Primăria Municipiului Roman dar și cu mulți alții…

   Într-un alt mod exprimat, timid, încet, cu modestie ne-am alăturat și noi toți din Colegiul Tehnic “Petru Poni” Roman  celor îngrijorați de viitorul copiilor noștii, de una din cele mai stringente și actuale probleme contemporane: protejarea împotriva poluării mediului înconjurător.

   Activitățile noastre desfășurate în perioada  anilor 2014, 2015, au fost evaluate de către o comisie cu reprezentanți de la Centrului Carpato-Danubian de Geoecologie, ANPM Neamț, Inspectoratul școlar Neamț în data de 25.05.2016.

Și am obținut Steagul Verde  ce asigură titlul de Eco-Şcoală  colegiului noastru, arborandu-l în loc de cinste!

  Mulțumim cu toată sinceritatea elevilor, colegilor,  personalului școlii şi partenerilor implicaţi  pentru faptul că au răspuns la chemarea noastră pentru un   scop atât de nobil: protejarea viitorului planetei noastre!

Coordonatori proiect,

Prof. Niţă Maricica

Prof. Gavril Paraschiva

Activități  în cadrul Programului Mondial Eco-Şcoala” la Colegiul Tehnic “Petru Poni” Roman, județul Neamț

Anul școlar:2016-2017

1.Curtea școlii. În perioada 6-10 aprilie 2017, săptămâna “Şcoala altfel” elevii de la domeniul “Protecția Mediului”de la Colegiul Tehnic “Petru Poni” Roman, coordonați de cadrele didactice , au ecologizat curțile celor două corpuri ale colegiului nostru.

2.Colectare deșeuri electrice și electronice. Colegiul nostru (Colegiul Tehnic “Petru Poni” Roman), se află în al patrulea an de implementare a unor astfel de activități. Am obținut rezultate care ne-au situate pe primile locuri; sunt antrenați elevi, părinți, agenți economici în colectarea unor impresionante cantități de deșeuri electrice și electronice ce intră în circuitul de reciclare al acestora.Iată câteva imagini din Campania de informare a comunității locale de către agenții patrulei, din data de 10.03.2017.Întreaga activitate este coordonată de către doamna profesor Mitrea Iulia.

3.“ Un tânăr educat, un mediu mai curat”, proiect de mediu,implementat la  Colegiul Tehnic “Petru Poni” Roman, are ca finalitate educarea tinerei generații în protejarea mediului încojurător; inițiatoarea și coordonarea activităților proiectului este colega noastră Gabriela Elena Dascălu. În data de 09.03.2017 a avut loc concursul desfășurat pe trei secțiuni: desen,postere și prezentări power point, ce a avut drept tematică importanța zonelor umede pentru păstrarea echilibrului ecologic al mediului înconjurător.

4.“Ora Pământului”. Reamintim mereu, ca să conștientizăm permanent faptul că resursele energetice clasice ale omenirii sunt spre epuizare și o limitare a consumului acestora s-ar impune imperios. În data de 25.05.2017, un grup de elevi  împreună cu o parte din cadrele didactice de la Colegiul Tehnic “Petru Poni” Roman  am participat la un marș de conștientizare a pericolului energetic, pentru generațiilor viitoare.

5.Plantare puieți de brad. Elevii de la Colegiul Tehnic “Petru Poni” Roman în parteneriat cu Primăria municipiului Roman și Fundația „Episcop Melchisedec” Roman am participat la plantarea în Parcul municipal dar și în curtea colegiului a unui număr de câteva sute de puieți de brad molid, în data de 6 aprilie 2017.

6.Plantare flori la Colegiul Tehnic “Petru Poni” Roman . Luni, 10 aprilie 2017,  clasa a IX a D  împreună cu colegele  Mitrea Iulia, Gavril Paraschiva, Şugaru Claudia, Dămoc Cristina au plantat flori, copăcei la intrarea din corp “Extindere”.

7.Analiza calității factorilor de mediu. Dar, nu  în cele din urmă studiem, cercetăm, analizăm impactul poluării principalilor factori de mediu: apă, aer, sol, în laborator Colegiului Tehnic “ Petru Poni” Roman. Elevii claselor de mediu împreună cu profesorii Niță Maricica și Gavril Paraschiva.

EcoSchoolAct