GDPR – Protecția datelor cu caracter personal

Colegiul Tehnic „PETRU PONI” Roman gestionează datele cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor nr. 679/2016 în vigoare în Uniunea Europeană (GDPR). În acest scop unitatea noastră școlară acționează în calitate de operator al datelor personale ale preșcolarilor, elevilor, părinților, tutorilor și ale personalului școlii, stabilind scopurile și mijloacele de prelucrare pentru datele personale.

Documente:

Colegiul procesează date personale ale angajaților, potențialilor, actualilor și foștilor săi elevi, dar și ale părinților acestora sau reprezentanților legali în cadrul activităților sale zilnice de furnizare de servicii educaționale. 

Conform GDPR, termenul procesare înseamnă orice operațiune efectuată asupra datelor personale, indiferent dacă este sau nu prin mijloace automate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, stocarea, adaptarea, modificarea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin orice mijloace, ștergerea sau distrugerea. Procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal se dorește a fi unul complet transparent, în continuare fiind prezentate informații relevante despre prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul Colegiului Tehnic „PETRU PONI” Roman.

1.    Colegiul Tehnic „PETRU PONI” Roman procesează date personale în următoarele scopuri:

2.    Categoriile de date personale pe care Colegiul Tehnic „PETRU PONI” Roman le procesează includ, dar nu sunt limitate la următoarele:

În general, datele personale deținute de școală au fost furnizate de către părinți, ca rezultat al interacțiunii dintre părinți și elevi și preșcolari cu școala.

3.    Obiectul prelucrării datelor cu caracter personal privește transferul de la persoana vizată către operatorul Colegiul Tehnic „PETRU PONI” Roman a datelor cu caracter personal și prelucrarea acestora în scopul:

Pe parcursul anului școlar, colegiul transmite datele personale ale preșcolarilor și elevilor către Ministerul Educației, Inspectoratul Școlar al Județului Neamț, dar și către alte unități de învățământ în vederea efectuării transferului elevilor prin Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR). Datele personale vor fi prelucrate, în acord cu scopurile prelucrării prezentate anterior, până la momentul finalizării studiilor în cadrul școlii.

4.    Baza legală a operațiunilor de procesare a datelor personale 

Colegiul Tehnic „PETRU PONI” Roman gestionează datele personale în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor nr. 679/2016 în vigoare în Uniunea Europeană (GDPR). În acest scop, școala acționează în calitate de operator al datelor personale și stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare pentru datele personale. 

5.    Divulgarea datelor cu caracter personal 

Colegiul Tehnic „PETRU PONI” Roman divulgă datele personale numai angajaților școlii, personalului și colaboratorilor care au nevoie de acces la datele personale în principal pentru a asigura furnizarea serviciilor educaționale și a celor complementare. 

6.    Transferuri către țări terțe

Colegiul Tehnic „PETRU PONI” Roman nu transferă datele personale ale elevilor către țări terțe. 

7.    Stocarea datelor cu caracter personalului 

Colegiul Tehnic „PETRU PONI” Roman păstrează dosarele elevilor și toate datele referitoare la interacțiunea elevului cu școala, în principal în scopul evaluării activității școlii și a calității serviciilor oferite, dar și pentru a răspunde potențialelor solicitări ale elevilor cu privire la parcursul lor educațional în cadrul școlii, solicitări care apar de obicei după ce elevii termină studiile. Registrele matricole și alte documente școlare referitoare în activitățile de studiu sunt păstrate pentru o perioadă nedeterminată, în conformitate cu obligațiile legale pe care școala le are în acest sens. 

8.    Drepturile cu privire la prelucrarea datelor personale de către Colegiul Tehnic „PETRU PONI” Roman 

Colegiul Tehnic „PETRU PONI” Roman respectă toate drepturile menționate în GDPR și se angajează să furnizeze mijloacele adecvate prin care se pot exercita aceste drepturi, în conformitate cu detaliile menționate mai jos:

9.    Supravegherea video

Colegiul Tehnic „PETRU PONI” Roman a implementat un sistem de supraveghere audio-video pentru a asigura securitatea preșcolarilor, elevilor, personalului și a tuturor celorlalte persoane care au acces în unitate.