Mesajul meu pentru pace

”Împreună pentru Pace” la Colegiul Tehnic “Petru Poni ” Roman

În cadrul Săptămânii Educaţiei Globale, Colegiul Tehnic “Petru Poni ” a derulat proiectul ”Împreună pentru Pace”, care a avut  ca scop educarea elevilor  în spiritul păcii, al cooperării şi prieteniei, ca valori principale ale pacii mondiale, prin formarea comportamentelor de prietenie şi preţuire reciprocă.

Proiectul Săptămâna Educaţiei Globale  se află la cea de-a XVIII-a ediţie şi este un program facilitat de Centrul Nord-Sud al Consiliului Europei. Evenimentul se realizează în perioada 12-20 noiembrie 2016, iar la acțiunile organizate cu acest prilej participă mai multe unități de învățământ din țară. Educația globală cuprinde educația pentru dezvoltare, educația privind drepturile omului şi interculturală, educația pentru pace și soluționarea conflictelor. Educaţia globală se fundamentează pe aspecte precum conştientizarea rolului nostru ca cetăţeni şi atitudini de respect pentru diversitate.

SLOGANUL PROIECTULUI :

    ” Dacă dorim să trăim pe acestă  planetă este nevoie de o schimbare . ”

OBIECTIVELE EDUCAŢIONALE :

-elevii vor putea să îşi exprime liber şi creativ dorinţa de pace;
-manifestarea interesului pentru promovarea libertăţii în lume;
-formarea unei atitudini pozitive faţă de semeni;
 -manifestarea toleranţei şi acceptării faţă de ceilalţi indivizi ai societăţii;
 -prezentarea beneficiului păcii în regiune şi la nivel european/mondial;
 -scrierea mesajelor in limba engleză şi în limba maternă;
 -transmiterea mesajelor de pace prin diverse mijloace : prezentări ppt,desene, colaje, picturi,postere, poezii, publicaţii;
 -realizarea unei expoziţii cu produsele activităţii:postere, colaje, desene, picturi.

ELEVI PARTICIPANŢI: 250 elevi

 ACTIVITĂȚI DERULATE:

  • Teatrul Forum: ACCEPTA -MĂ AȘA CUM SUNT!- elevii clasei a –X a C – sceneta a fost prezentată elevilor claselor a IX-a A C , IXa A , profesionala, aXI a C, a XII-a A
  • Mesajul meu pentru pace:
  1. Elevii au scris cuvantul PACE- in engleza- PEACE- in curtea liceului, cuvantul a fost format din elevi.
  2. Elevii au căutat cuvinte sinonime pentru cuvantul PACE, le-au postat pe un afis ce simboliza un porumbel al pacii .
  • Dezbatere: Diferiți dar egali
  • Prezentări ppt: Pacea și Toleranta

Activitate derulata de prof. Stan Mihaela