METODOLOGII BACALAUREAT

Bacalaureat 2021

Calendarul examenului de  bacalaureat național – 2021
OMEC nr. 5453/31.08.2020 privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat – 2021
OMECTS nr. 4800/2010 privind disciplinele și programele pentru examenul de bacalaureat  – 2011