Colegiul Tehnic "PETRU PONI"

"O ȘCOALĂ CARE PREGĂTEȘTE ELEVUL DE AZI PENTRU SPECIALISTUL DE MÂINE"

MISIUNEA

Colegiului Tehnic "PETRU PONI"

“Să dezvoltăm servicii de educaţie şi formare socio – profesională de calitate aducând beneficii maxime elevilor, profesorilor și comunităţii”

Colegiul Tehnic ”Petru Poni” este o şcoală ancorată în realitate, compatibilă cu sistemele educaționale naționale și europene, care realizează un proces instructiv educativ complex şi echilibrat în funcţie de competenţele individuale, formând personalităţi autonome, creative, capabile să se integreze în societatea bazată pe competiţia valorilor. Prin asumarea responsabilitatilor și prin leadership participativ ne dorim să devenim o școală prietenoasă, care promovează o învățare vizibilă și realizează o comunicare eficientă cu partenerii educaționali.

VIZIUNEA

Colegiului Tehnic "PETRU PONI"

“Școală pentru toţi, educaţie pentru fiecare elev”

În cadrul Colegiului Tehnic ”Petru Poni” se urmarește pregatirea tinerilor pentru viață și conexiunea autentică la dinamica muncii, adaptarea la nevoile comunității și la cerințele individuale și de grup în contextul erei digitale, stabilirea de relații de parteneriat cu comunitatea locală și cu școli din țară și din UE.

VALORILE

Colegiului Tehnic "PETRU PONI"

Profesionalism – evidențiat prin calitatea serviciilor oferite, transparența activităților, tendința continuă spre perfecționare prin instruire continuă;

Eficiență –manifestată prin utilizarea optimă a resurselor în vederea atingerii obiectivelor;

Spirit de echipă – manifestat prin existența unor relații interpersonale armonioase bazate pe prietenie, colegialitate, respect;

Responsabilitate – evidenţiată prin faptul că fiecare este responsabil de ceea ce face şi spune şi este conştient că asumarea unor sarcini presupune îndeplinirea lor  în timp util ;

Disciplină – manifestată prin corectitudinea personalului, punctualitate, comportament şi vestimentaţie adecvată .